Tel. 036 - 71 20 85


info@asterblad.se


Västra Storgatan 1,
553 15 Jönköping


Priser


Det är fri prissättning på tandvård. Tandläkare och tandhygienister bestämmer själva priset för olika behandlingar.

Se prislista


Den nya tandvårdsreformen som började gälla 2008-07-01 omfattar två delar:


1. Allmän Tandvårdsbidrag (ATB): det innebär att den 1 juli varje år får Du ett nytt tandvårdsbidrag. Det finns som ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Hur stor tandvårdsbidraget blir är beroende på hur gammal Du är. Till och med det år Du fyller 20-29 år och 75+ får ett bidrag på 300 kr/år medan de övriga får 150 kr/år. Det är som tidigare fri tandvård t.o.m. det år Du fyller 19 år. Mer information finns på Försäkringskassans hemsida.


2. Högkostnadsskydd: det innebär att du behöver betala en del av kostnaden själv vid större behandlingar. Försäkringskassan betalar ersättning för resten direkt till din tandläkare/tandhygienist. För tandvård upp till 3000 kr betalar Du fullt pris, på 3001-15000 kr får Du 50% av kostnaden i ersättning, på över 15000 kr får Du 85% av kostnaden i ersättning. Mer information finns på Tandvårds - och Läkemedelsförmånsverkets hemsida.


Referenspriserna ligger till grund för hur stor del av kostnaden staten betalar till Dig. TLV ( Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket) beslutar om referenspriserna. Kliniken är ansluten till Försäkringskassan så all behandling jag gör ingår till grund för Ditt högkostnadsskydd. Jag följer TLV:s referensprislista. Du får gärna betala efter varje besök med betalkort eller kontant


Referenspriser fr.o.m 1 september 2013


Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder:

Åtgärd
Fullständig undersökning och diagnostik, utförd av tandhygienist 695:-
Kompletterande eller akut undersökning, kontroll av behandlingsresultat, utförd av tandhygienist 545:-
Röntgenåtgärder:
Röntgenundersökning av enskild tand 40:-
Röntgenundersökning, delstatus 255:-
Röntgenundersökning, helstatus 740:-
Salivsekretionsmätning 520:-

Sjukdomsförebyggande åtgärder:

Åtgärd
Information och instruktion vid risk för karies, gingival eller parodontal sjukdom och käkfunktionsstörning 415:-
Professionell tandrengöring, fluorbehandling och kostrådgivning i kombination med undersökningsåtgärd 145:-
Profylaxskena, per skena 700:-

Sjukdomsbehandlande åtgärder:

Åtgärd
Sjukdomsbehandlande åtgärder, mindre omfattande behandling 370:-
Information och instruktion vid kariessjukdom, parodontal sjukdom periimplantit och käkfunktionsstörning 425:-
Icke-operativ behandling av kariessjukdom 425:-
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning 435:-
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning 825:-
Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande behandling 1210:-

Icke ersättningsberättigad behandling:

Åtgärd
Brilliant Smile kliniktandblekning 3995:-
Tandblekning med gelskenor hemmablekning natt/dag 2500:-
DenLase lasertandblekning 4600:-

Tillbaka